Opći podaci:

Kontaktirajte nas i odgovoriti ćemo Vam u najbržem mogućem roku!

Poštovani klijenti pošaljite nam upit, ako imate bilo kakva pitanja iz naše poslovne domene!
* Rezultat?


Elektro Strabežnik d.o.o.

21212 Kaštel Sućurac
Potok Strabežnik 8

Pravna osoba Elektro strabežnik društvo s ograničenom odgovornošću upisano u Trgovački sud u Splitu 1997. god.
Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti.


Članovi uprave: Željko Bratinčević i Ivan Bratinčević

MBS: 060059009
OIB: 61273203021

Žiro račun: Privredna banka Zagreb d.d.
IBAN: HR98 23400091110048035

Žiro račun: Splitska banka d.d.
IBAN: HR10 23300031100445220

Tel/Fax: 021 225 118
Gsm: 098 464 323
Gsm: 098 464 228
email: info@es.com.hr